Annemieke Becks en Fleur Cerini RvT traineeship Het groene LintAls onderdeel van de masterclass De Vrouwelijke Commissaris, is Annemieke Becks gestart als trainee bij de Raad van Toezicht van Stichting Het Groene Lint, een Onderwijskoepel van 7 Basisscholen in de Brabantse regio. In het dagelijks leven is Annemieke kinderrevalidatiearts.

Als trainee bij Stichting Het Groene Lint gaat Annemieke van jan 2024 tot jan 2025 in de praktijk ervaren hoe het is om toezichthouder te zijn in de onderwijssector. In de volledige jaarcyclus 2024 komen alle thematieken binnen een Raad van Toezicht op de agenda. De Raad van Toezicht van Stichting Het Groene Lint erkent bij uitstek het belang van ‘leren’, niet alleen voor de kinderen van de basisscholen, maar in alle lagen en organen van de Onderwijskoepel.

Afgelopen maanden heeft de Raad van Toezicht de laatste hand gelegd op het maken van haar eigen toezichtsvisie. Hier heeft Annemieke veel van de eerder geleerde theorie over Toezicht ‘Nieuwe Stijl’ al in de praktijk mogen ervaren.

Annemieke Becks:
“Als kinderrevalidatiearts kijk ik steeds naar hoe een kind met beperking wèl kan meedoen. Meedoen op alle levensdomeinen, dus ook onderwijs. Het uitgangspunt van mijn dagelijks werk is het kind, dat wil functioneren binnen zijn of haar omgeving. In dit traineeship viel mij meteen op dat onze basis matcht: de eerste vraag bij elk agendapunt bij de Raad van Toezicht is steeds ‘wat heeft het kind er aan?’, wat is de meerwaarde voor het kind op een van de basisscholen van Stichting het Groene Lint”.

Fleur Cerini, voorzitter Raad van Toezicht:
“Als je werkt in het onderwijs staat het leren en ontwikkelen voorop. Het is van belang dat wij als Raad van Toezicht daarin zelf het voorbeeld zijn. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend en logisch dat wij deur wagenwijd openzetten voor een trainee. Annemieke vult dit traineeship bij Het Groene Lint en dat ervaren wij als zeer aanvullend. Zij praat met ons mee en door haar frisse blik en vragen brengt ze een extra invalshoek waardoor er nog meer perspectieven kunnen worden belicht. Een traineeship is een welkome en waardevolle vorm om van en met elkaar te leren”.

Wij wensen zowel Annemieke Becks als de Raad van Toezicht van Stichting Het Groene Lint veel plezier en succes toe!

Heb je interesse in de Masterclass De Vrouwelijke Commissaris? Ga dan naar De Vrouwelijke Commissaris en vraag de informatie aan.