De Executive Table is een subgroep van de RoundTable 4 Topvrouwen van commissarissen en toezichthouders. effectiever als commissaris

We hebben als doelstelling om diepgang met elkaar op te zoeken op ingebrachte cases en vraagstukken, aan elkaar te spiegelen, te reflecteren op je rol en elkaar te inspireren zodat je met vertrouwen je rol kunt vervullen als commissaris en/of toezichthouder. Daarnaast verstevig je je netwerk met andere topvrouwen die deze functies vervullen.

    Vraag meer informatie aan: