Het 10 jarig jubileum van de RoundTable 4 Topvrouwen vierden we op 10 oktober 2019 bij Voorbij Prefab, waar algemeen directeur Dorien Staal ons uitgenodigd had voor een rondleiding door de gerobotiseerde fabriek. Wat is een betere plek om het 10-jarig jubileum te vieren dan in een betonfabriek, nog steeds een hele masculiene omgeving. Juist die inkijk in elkaars organisatie vinden de leden uit het netwerk heel waardevol zodat we de thema’s en dilemma’s kunnen bespreken die er toe doen.

Annemarie van Gaal gaf een keynote over de Inclusieve Organisatie. Daar bouw je aan door op een andere manier naar talent te kijken, zonder direct iedereen een label op te plakken. De manier waarop zij naar talent kijkt was één van haar succesfactoren bij het opzetten en runnen van haar bedrijf in Rusland.

Ook nu als commissaris en bij de bedrijven waarbij ze betrokken is als investeerder, is Annemarie een warm pleitbezorger om anders naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kansarme mensen te kijken. Ze gaf talloze voorbeelden hoe je dat in de praktijk kunt brengen voor je eigen organisatie.