diversiteit en cultuurverandering Marieke Mentink is afgelopen jaar uitgeroepen tot bouwvrouw van het jaar. Per februari 2023 bekleedt zij een nieuwe functie en wel als Divisie Directeur Bouw & Vastgoed bij Dura Vermeer.
Zij sprak tijdens de lunchsessie vandaag (4 april 2023) over diversiteit en cultuurverandering in een technische sector. Met name in de techniek is er een grote achterstand op het gebied van diversiteit. Maar niet alléen in de techniek.

Een belangrijk en urgent thema in bestuurskamers. Hoe zorg je allereerst voor diversiteit en vervolgens voor een inclusieve cultuur zodat iedereen zich ook echt welkom voelt en dat er een veilige sfeer is zodat ook iedereen zichzelf kan zijn.

Bij Dura Vermeer wordt er bewust ingezet op diversiteit omdat gemengde teams beter presteren en er daardoor beter nagedacht kan worden over oplossingen. Het is noodzakelijk voor wat betreft de kwantiteit en de kwaliteit: Je moet je goed voelen bij een organisatie om als bedrijf te kunnen groeien. Inclusie: Het gaat er om dat iedere werknemer zich begrepen voelt en zich veilig en gerespecteerd voelen.

De volgende strategieën zetten ze in die kunnen helpen bij een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen:

-Transparantie: De feiten en cijfers over diversiteit zichtbaar maken en vergelijken dat met de markt. Ook het zichtbaar maken van salarissen en verschillen die er zijn bijtrekken waar dat nodig is.
-Bewust wording: Het zichtbaar maken van vrouwen door het delen van succesverhalen en bieden podium
-Het in beeld brengen en evalueren van functieprofielen en verschuivingen
-Versterken vrouwelijk potentieel: Vrouwen krijgen de mogelijkheid om zich door middel van opleidingen en/of coaching te ontwikkelen zodat ze hun potentieel aanboren
-Diversiteit centraal beleggen met diverse programma’s en leiderschapstrainingen

Dat resulteert in initiatieven die bottom up ontstonden en daarnaast de sturing vanuit de top.

Wat een ontzettend mooie best practices en voorbeelden werden genoemd in de bijeenkomst. Een goed voorbeeld doet volgen!

Vind je dit interessant en zoek je maandelijkse inspiratie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief