Maud Martens mentor Mentor4TalentMaud Martens is COO bij ABNAMROVerzekeringen en doet dit jaar mee als mentor in het Mentor4Talent programma. Wat zijn haar ervaringen als mentor in het programma? We gingen in gesprek.

Waarom doe je mee aan het Mentor4Talent programma?
“Ik doe mee aan het Mentor4Talent programma omdat ik heel graag actief bijdraag aan het laten doorstromen van vrouwelijk talent”.

Hoe ervaar je het?
“Het is logisch dat jonge vrouwen zich gesterkt voelen door deze gesprekken. Je kan datgene waar je over twijfelt bespreken met iemand die uiteraard tegen dezelfde zaken is aangelopen en inmiddels heeft ervaren bij zichzelf en bij anderen wat wel en niet werkt. Het werkt ook heel goed om elkaars werkomgeving niet te kennen en zonder een belang te reflecteren op een casus, zowel vanuit de outside in blik, als vanuit eigen persoonlijke leermomenten”.

Wat levert het jou en je mentee op?
“Het voelt goed om iemand te helpen. Om op die manier bij te dragen aan een betere doorstroom van vrouwen naar de top. Om iemand die jou vertrouwt en meeneemt in eigen onzekerheden en uitdagingen te behoeden van fouten en een ander perspectief te geven. Om daar waar je het zelf hebt laten liggen, nu zoveel jaar later toch indirect wel de juiste stappen te zetten.

Kortom, deze gesprekken geven energie! En zijn niet alleen behulpzaam maar ook noodzakelijk om vrouwelijk talent beter door te laten stromen”.

Wil je meer weten? Lees ook de ervaring van Froukje Coster die dit jaar als mentee meedoet of kijk op www.mentor4talent.com voor meer informatie.